Yavuz Selim Mahallesi Dutdere Caddesi No:72/1 Çavuşbaşı Beykoz/İST. | info@esmenfidancilik.com | 0(532) 320 57 68

Fidan Yetiştiriciliğinde Bilinmesi Gerekenler

Fidan Yetiştiriciliğinde Bilinmesi Gerekenler

Fidan Yetiştiriciliğinde Bilinmesi Gerekenler

Bahçe bitkilerinin çeşitliliğinin devam ettirilebilmesi için çoğaltılmaları gerekmektedir. Özellikle ticari anlamda üretim yapılabilmesi için özel bağ ve bahçelerin kurulması şarttır. Bu anlamda fidan yetiştiriciliğinde bilinmesi gerekenler bulunmaktadır ve yetiştiricilikte bu noktalara özen gösterilmelidir. Eşmen fidancılık olarak, fidan yetiştiriciliğinde dikkat edilmesi gereken noktaları göz önünde bulundurarak sağlıklı ve kaliteli fidanlar yetiştirmekteyiz.

Tohumla Fidan Yetiştirildiği

Fidan yetiştiriciliğinde tohumdan üretim amaçlanıyorsa bazı noktalara özellikle dikkat edilmelidir. Bu noktaların en başında tohumların sağlıklı ve dayanıklı bireylerden toplanması gelmektedir. Tohumları kuruluşlardan temin ederken; tohumun cinsi, orijinal yaşı, çimlenme yüzdesi, olgunluk derecesine dikkat edilmelidir. Bunun yanında tohumların paketlenmiş ve ilaçlanmış olmalarına dikkat etmeniz gerekmektedir.

Fidan yetiştiriciliğinde bilinmesi gerekenler arasında en önemli noktalardan birisi olan tohum seçimi yanlış yapılırsa üretim masrafı fazla olacaktır. Yine bunun yanında bu durum zaman kaybına da neden olmaktadır. Ayrıca tohumların çimlenme yüzdesindeki başarı, tohumun saklanma ortamının koşullarına bağlıdır.

Tohumdan ekimde parsellerin iyi hazırlanması gerekmektedir. Bu ekimin başarı oranını arttıran bir etkendir. Ancak bunun için öncelikle toprak iyi işlenmelidir. Tohumları ekmeden önce ise tohum yastıklarına ekilecek tohum miktarı belirlenir ve ekim derinliğine karar verilir.

Vejetatif Yolla Fidan Yetiştiriciliği

Fidan yetiştiriciliği için tohumdan üretim mümkün değilse, vejetatif yol da tercih edilebilir. Bu yöntemde fidanların toprak altı ya da üstü organları köklendirilir. Bunun için kullanılan yöntemler; çelik ile üretim,  aşı ile üretim, daldırma ile üretim ve kök sürgünleri ile üretimdir.

Çelik ile fidan yetiştiriciliğinde bir dal parçası, bir gövde ya da bir yaprak kesilir ve köklendirme ortamına konulur. Bu üretimde yeni oluşan bitki, ana bitkinin tüm özelliklerini taşımaktadır. Aşı ile üretimde, iki bitkinin parçası bir bitkiymiş gibi kaynaştırılır ve büyümelerine devam edecekleri şekilde birleştirilirler. Yine dallandırma yönteminde ise ana bitki ile bağlantısı kesilmiş bir gövde üzerinde kök oluşturulur. Daha sonrasında kendi kökleri üzerinde büyüyen bir bitki elde etmek için ana bitkiden ayrılır.

Fidan yetiştiriciliğinde bilinmesi gerekenler arasında tüm bunların yanında; saçak köklerinin iyi gelişmiş olmasına, rüzgârdan korunmuş yerlerin seçimine ve kışın yaşanacak don olayına dikkat edilmelidir.

back