Çengeldere Mah. Sır Sokak No:5 Çavuşbaşı Beykoz/İST. | info@esmenfidancilik.com | 0(532) 320 57 68

Eşmen Fidancılık uzun yıllara dayanan fidan yetiştiriciliği tecrübesiyle, her geçen gün büyüttüğü tesislerinde ülke ekonomisine katma değer yaratmaya devam ediyor. Sahip olduğumuz üretim arazileri ve teknik bilgi birikimi, yeni nesil teknolojilerle günümüz beklentilerini karşılayacak tercih edilen yetiştirici firma kimliğine taşıdı.

Eşmen Fidancılık, fidan yetiştiriciliği konularında yeterli alt yapıya sahip, alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak verileri yorumlayabilen ve değerlendirebilen, sorunları tanımlayabilen, mesleki plan ve projeleri gerçekleştiren ve yeni nesil teknolojilere yaptığı yatırımlarla birikimlerini günümüze taşıyan firma kimliğine sahiptir.

Yurdumuzun; birçok kültür bitkisinin gen merkezi olması, çeşit geliştirme çalışmalarına uzun yıllar önce başlanması ve introdüksiyon yoluyla çok sayıda çeşidin yurda sokulması, tescil edilen ve üretim izni verilen çeşit sayısının çok fazla olmasına yol açmaktadır. Yurdumuzun sahip olduğu iklim özellikleri ve toprak yapısı pek çok meyve türünün yetiştirilmesine olanak sağlamaktadır.

Yeni kurulan meyve bahçeleri ve bağlarda; bodur anaç kullanımı, sık dikim, yeni sulama ve gübreleme yöntemleri uygulanmakta iç ve dış pazarın tercih ettiği tür ve çeşitler yetiştirilmektedir. Meyvecilikte yaşanan olumlu gelişmeler üreticileri yeni bahçe tesis etmeye yaşlı bahçeleri yenilemeye, yeni anaç ve çeşitleri kullanmaya yöneltmektedir. Bağ-bahçe tarımında son yıllarda gözlenen kol gücüne dayalı üretimden, makineli tarıma dönüşüm yeni plantasyonların ticari büyüklüklerde kurulmasını özendirmiş, işletmelerde yer alacak bağ-bahçe ürünlerinin çeşitlenmesinde anaç ve çeşit seçimini ön plana çıkartmıştır.

Yurdumuzda yeni meyve bahçesi ve bağ tesislerinin sayısındaki artışlar, nitelikli meyve ve asma fidanına olan gereksinimin her yıl daha da artmasına yol açmaktadır. Bu da; fidan üretim ve dağıtımında sağlıklı planlamaların yapılmasının zorunlu hale getirmektedir.

Eşmen Fidancılık olarak, sahip olduğumuz üretim tesislerinde, yeni nesil teknolojiler kullanılırken, üretilen tüm ürünlerin sağlıklı, verimli ve uzun ömürlü olabilmesi için üretim tecrübelerimizden yararlanıyoruz. Fidan yetiştiriciliğinde, meyve, peyzaj ürünleri ve çiçek türlerinde sahip olduğumuz uzmanlığımızla çözüm noksanız olmaya devam ediyoruz.

back